1. Hasiera
 2.  
 3. Jabea
 4.  
 5. Nire etxebizitza librea alokatu nahi dut
 6.  
 7. Alokatzeko aukerak

Alokatzeko aukerak

Jabea: Nire etxebizitza librea Alokabideren bitartez alokatzeko aukerak

Azalpena

Bizigune-Etxebizitza Hutsen Programaren helburua da hutsik dauden etxebizitzak antzematea, alokairu babestuan eskaintzeko. Xedetzat du hutsik dauden etxebizitzei gizarte-erabilera ematea, hau da, etxebizitza duin bat arrazoizko prezio batean eskaintzea, eta merkatu librean sartzeko baliabide ekonomiko nahikoa ez duten pertsonengana zuzentzen da.

Etxebizitza huts baten jabeak ALOKABIDEren (Eusko Jaurlaritzaren Sozietate Publikoa) esku uzten du etxebizitza hori, usufruktu-kontratu baten bitartez, ezarritako berme batzuen truke. Bestalde, ALOKABIDEk ETXEBIDE-Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuan izena emanda dagoen eskatzaile bati esleitzen dio etxebizitza eta eskatzaile horrek bere diru-sarrerekiko proportzionala den alokairu bat ordaintzen du.

Programaren abantailak jabearentzat
 1. Errendamenduaren kudeaketa integrala
 2. 6 urteko iraupeneko usufruktu-kontratu bat egitea
 3. Lehen errentaria sartzen den unetik errenta hilero eta puntualki ordainduko zaizula bermatzen dizugu Errentagatik 600 €/hilean ordainduko dira gehienez ere
 4. Txosten tekniko bat egitea Alokabideren kontura
 5. Etxeko arrisku anitzeko aseguru bat kontratatzea Alokabideren kontura
 6. Etxebizitza kontserbazio-egoera berean itzultzen dela ziurtatzen da, errentamenduaren erabilerak eragindako narriadura arrunta izan ezik:
 • Bizigune programa arautzen duen araudian ezarritako estaldurekin babestutako instalazioak, etxetresna elektrikoak eta altzariak kontserbazio-egoera berean itzultzen dira (etxebizitzaren erabilera arruntak eragindako narriadura kanpo).
 • Tresnak zein altzariak oro har ez dira itzultzen, konpontzen edo ordezkatzen.
Etxebizitza bat Bizigune programan sartzeko baldintzak

a) Etxebizitza Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) egotea, udalerri honetan (PDF, 98 KB) .

 • Pertsona jabea beste lurralde batekoa izateak edo beste lurralde batean erroldatuta egoteak ez du eraginik.

b) Etxebizitza librea izatea.

 • Ez da BOE edo babes ofizialeko etxebizitza izango
 • Ez da tutoretzapeko etxebizitza izango
 • Bizigarritasun-baldintzak beteko ditu
 • Eskritura publikoa eguneratuta edukiko du.

c) Azken 9 hilabeteetan beteta egon ez izana.

 • Etxebizitzak denbora hori hutsik daramala justifikatzeko, ur, argi eta gasaren fakturak aurkeztuko dira.

d) Etxebizitza Alokabidek etxebizitzak antzematea aurreikusi duen eremu batean egotea

e) Etxebizitzaren oinarrizko betekizun teknikoak:

 • Bizigarritasun-baldintzak betetzea
 • Itxura garbia eta txukuna edukitzea
 • Ondo funtzionatzen duten sukalde eta komun ekipatuak edukitzea

Informazio gehiago, telefono-zenbaki honetara deituta: 900 251 251

Sarrera

Programaren helburua da titulartasun publikoko etxebizitzak errentamenduaren merkatuan sartzea, eta errentatzaileentzat arrazoizkoa izango den prezio batean eskaintzea.

Horretarako, berme-sistema bat ezarri du, aseguru-polizen bitartez, errenta kobratuko dela ziurtatzeko eta izan daitezkeen kalteak eta laguntza juridikoa estaltzeko; izan ere, etxebizitza hutsen jabeek programan parte hartzea sustatu nahi da.

Eskainitako bermeen trukean, Eusko Jaurlaritzak, etxebizitzaren esparruan eskuduntza duen bere Sailaren bitartez, alokairuen gehienezko prezioak finkatzen ditu, betiere merkatuko prezioak baino lehiakorragoak izango direla ziurtatuz. Modu horretara, Eusko Jaurlaritzaren bitartez etxebizitza-eskatzaileek aukera gehiago dituzte alokairuko etxebizitza bat eskuratzeko.

Programa antolatzeko, Bitartekaritzan Laguntzeko Eragileen Sarea sortu du. Eragile horien artean dago ALOKABIDE eta hainbat funtzio hartu ditu bere gain, programa martxan jartzeko eta garatzeko.

Kasu horretan garbi utzi behar da, jabe partikularrak sinatuko duela errentamendu-kontratua pertsona esleipendunarekin eta pertsona esleipenduna Etxebide-Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuan izena emanda egongo dela.

Etxebizitza bat ASAP programan sartzeko baldintzak
 • Etxebizitza librea izatea (ez da BOE gisa sailkatuta egongo).
 • Sukalde ekipatua
 • Etxebizitzak itxura garbia eta txukuna edukitzea
 • Gutxieneko bizigarritasun-baldintza batzuk betetzea (beranduago egingo den elkarrizketan jakinaraziko dira baldintza horiek)
Programak eskaintzen dituen abantailak

Etxebizitza Sailburuordetzak (Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren barruan dago) jabeei ziurtatuko die errentak kobratuko dituztela, defentsa juridikoa edukiko dutela eta akatsak konponduko direla, eta horretarako, aipatutako gorabeherak estaltzeko beharrezkoak diren aseguru-polizak kontratatuko ditu. Poliza horien bitartez kapital hauek ziurtatuko dira:

Edukitzailea: 50.000 €, lehen arriskuan

Edukia: 10.000 €

Erantzukizun zibila: 180.000 €

ASAP programako etxebizitzen hileko gehienezko errenta onargarriak esteka honetan kontsulta daitezke

1. Alokabidera jo beharko duzu doako telefono hau erabiliz: 900 251 251. Modu horretan, zure datuak (pertsonalak eta etxebizitzari lotutakoak) jasoko ditugu eta xehetasunekin azalduko dizugu zein programaren bitartez alokatu ahalko duzun hutsik dagoen etxebizitza (Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritzarekin). Horrez gain, zure beharrekin bat datorren aukerari buruzko orientazioa eskainiko dizugu: BIZIGUNE edo ASAP.

2. Gure bulegoetara joateko hitzordua emango dizugu dituzun zalantzak argitze aldera eta beharrezkoa den dokumentazioa aurkezte aldera:

 • Jabeen NANaren fotokopia
 • Erregistroko ohar soila
 • OHZren kopia
 • Horniduren azken ordainagiriak (ura/elektrizitatea eta gasa)

3. Etxebizitzak programetan parte hartzeko baldintzak betetzen baldin baditu, hutsik dagoen etxebizitza alokatu dezazun beharrezkoak diren izapideak abian jarriko ditugu:

 1. Txosten teknikoa egingo dugu
 2. Errenta gisa ordaindu beharreko zenbatekoa zehaztu
 3. Beharrezkoa izanez gero, etxebizitza programan sartzeko beharrezkoak diren konponketak zehaztuko dira

4. Baldintzak betetzen badira eta akordio batera iritsiz gero, dagokion gozamen-kontratua (Bizigune) edo mandatu-kontratua (ASAP) sinatuko da eta zure etxebizitza dagokion programaren barruan sartuko da.

Euskadi, auzolana