Alokabide

Eusko jaularitza - Gobierno Vasco

Informazio gehiago
Más información

 • Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila
  Departamento de Empleo y Políticas Sociales
 • Etxebide - Etxebizitaren zertzua
  Etxebide - Servicio de Vivienda

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila / Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Orubide

VISESA eta Eusko Jaurlaritzaren Lurzorurako sozietate operadorea da, lurzorua erosi, kudeatu eta urbanizatzen duena bertan, arrazoizko prezioetan eta modu dinamikoan, etxebizitzak eraikitzeko.

 

Orubideren webean sartu

Es la sociedad operadora de suelo de VISESA y Gobierno Vasco para adquirir, gestionar y urbanizar suelo sobre el que construir viviendas a costes razonables y de una forma dinámica.

 

Entrar a la web de Orubide

Visesa

Eusko Jaurlaritzaren sustapen publikorako sozietatea da. Babes ofizialeko etxebizitza berriak, alokairukoak eta tasatuak sustatzeaz gain.

 

Visesaren webean sartu

Es la sociedad promotora pública del Gobierno Vasco. Promueve vivienda nueva de protección oficial, de alquiler y tasada.

 

Entrar a la web de Visesa

Alokabide

Etxebizitzaren helburu sozialaren eremuan, alokairu babestua kudeatzen duen Eusko Jaurlaritzaren sozietate publikoa da.

Horrez gain, babes ofizialeko etxebizitzen salmenta eskaintzak izapidetzen ditu.

 

Alokabideren webean sartu

Es la sociedad pública del Gobierno Vasco que se encarga de gestionar el alquiler protegido, en el ámbito de la función social de la vivienda.

Así mismo, tramita ofertas de venta de viviendas de protección oficial.

 

Entrar a la web de Alokabide

Informazio gehiago
Más información

 • Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila
  Departamento de Empleo y Políticas Sociales
 • Etxebide - Etxebizitaren zertzua
  Etxebide - Servicio de Vivienda

2015 Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco

Euskadi, auzolana