Menu

Kontaktua

Bilatu
 

 1. Hasiera
 2.  
 3. Etxebizitza librea: alokatzeko laguntza

Etxebizitza librea: alokatzeko laguntza

Etxebizitza librea: alokatzeko laguntza

laguntzak

Eusko Jaurlaritzak etxebizitza libreak alokatzeko diru-laguntzen bigarren deialdi bat jarri du abian, COVID-19ren ondoriozko osasun-krisiaren ondorioz sortutako egoera ekonomiko eta sozialei aurre egiteko.

Laguntza horiek langileei, kontsumitzaileei, familiei eta kolektibo ahulenei laguntzeko neurri-sorta handi baten ondorio dira, arlo ekonomiko eta sozialean hain larria den egoera bati aurre egiteko.

Ezohiko laguntza-programa berri honen helburua izango da:

 • COVID-19ren krisiak sortutako kaudimengabezia ekonomikoko egoerak arintzea, etxebizitza libreen alokairuak ordaintzea eragozten badute
 • Pandemiak bereziki kalteberak diren beste kolektibo batzuengan duen eraginaren ondoriozko premia handiko egoerei aurre egitea.

Etxebizitza librea alokatzeko laguntzak eskatu aurretik, egiaztatu baldintzak betetzen dituzun. Betetzen baditu, beharrezkoak diren dokumentu guztiak eskura izatea komeni da. Bestela, eskabidea ez egitea gomendatzen dugu, baliabide publikoak behar bezala erabiltzeko.
Eskaera egin

 1. LAGUNTZA-PROGRAMA NAGUSIA: Pertsona fisikoak, banaka edo bizikidetza-unitate batean, COVID-19ren krisiak sortutako kaudimengabezia ekonomikoko egoerak dituztenak eta etxebizitza libreko alokairuak ordaintzea eragozten dutenak, edo maileguak itzultzea.
 2. LAGUNTZA-PROGRAMA OSAGARRIA: Genero-indarkeriaren biktimak, ohiko etxebizitzatik bota dituzten pertsonak, etxerik gabeko pertsonak eta bereziki kalteberak diren beste pertsona batzuek, edo pertsona horien kontura, administrazio publikoei, enpresa publikoei eta irabazi-asmorik gabeko erakundeei, lankidetza-ekonomiakoei edo antzekoei (betiere irabazi-asmorik gabekoak izan behar dira).

Etxebizitza librea alokatzeko laguntza
946 620 306

 • PROGRAMA NAGUSIA
 • PROGRAMA OSAGARRIA

PROGRAMA NAGUSIKO ALOKAIRURAKO DIRULAGUNTZAK ESKATZEKO BALDINTZAK:

 • Adinez nagusia edo emantzipatua izatea, eta laguntza eskatu aurretik Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan urtebetez etengabe bizi izana egiaztatzea.
 • Beste etxebizitza (edo higiezin) baten titularra ez izatea edo etxebizitza hori erabiltzeko edo gozatzeko eskubidea ez izatea (salbuespen oso zehatzetan izan ezik). Bizikidetza-unitatearen gehieneko ondarea (dirua, tituluak, baloreak, ibilgailuak edo beste jabetza batzuk) ezin da 50.000 euro baino gehiagokoa izan.
 • Urteko diru-sarrera gordinak 39.000 euro baino gutxiago direla egiaztatzea (babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera haztatuta).
 • Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako etxebizitza libre baten errentamendu-kontratu baten titularra izatea, norberaren izenean edo errentarikide gisa, eta etxebizitza hori eskatzailearen ohiko egoitza izatea. Kontratua indarrean egon behar da eta 2020ko abenduaren 31a baino lehen egon behar du sinatuta.
 • Errentatzailearekin edo haren bizikidetza-unitateko edozein kiderekin familia-loturarik ez izatea.
 • Gehieneko alokairu-errenta bat ordaintzea (ugariak ez diren familientzat), ezarritako gehieneko errenten araberakoa (2019ko lehen seihilekoko alokairu-merkatuaren estatistikaren balioak bider 1,5).

  Udalerri/hiruburuen tamaina

  Ohiko etxebizitza. Guztira

  Euro/hilean

  Ohiko etxebizitza kolektiboa

  Euro/hilean

  Ohiko etxebizitza "unifamiliarra"

  Euro/hilean

  2.500 biztanle baino gutxiago.

  794,9

  756,2

  960,2

  2.500 eta 5.000 biztanle artean

  816,9

  803,3

  984,2

  5.001 eta 10.000 biztanle artean

  858,6

  848,4

  1.308,0

  10.001 eta 20.000 biztanle artean

  900,3

  892,1

  1.253,1

  20.001 eta 40.000 biztanle artean

  947,7

  943,7

  1.260,2

  40.001 eta 100.000 biztanle artean

  1.012,8

  1.005,9

  1.513,4

  Vitoria-Gasteiz

  924,8

  918,3

  1.448,9

  Donostia / San Sebastián

  1.324,5

  1.320,0

  1.589,0

  Bilbao

  1.113,2

  1.113,2

  1.112,7

  OHARRA: Familia ugarien kasuan, hileko errenta ezin izango da alokatutako etxebizitza dagoen lurralde-eremuari egotz dakiokeen batez besteko errenta halako 1,75 baino handiagoa izan.

 • Alokairurako dirulaguntzen aukera:
  • Kalteberatasun ekonomiko eta sozialeko egoera egiaztatzea. Honako egoera hauen bidez egiaztatu ahalko da (bi baldintzak bete beharko dira):
   1. Besteren konturako langileen kasuan: 2020ko urtarrilaren 31z geroztik langabezian egotea (ABEEak, kontratu-iraungipenak, ez berritzeak, aldaketak eta abar), osasun-larrialdiak eragindako krisiaren ondorioz.

    Langile autonomoen edo enpresaburuen kasuan:

    • Egungo salmenten jaitsiera (eskaeraren aurreko hiruhilekoko hileko batez besteko diru-sarrerak), 2019ko uztailetik abendura erregistratutako batez bestekoarekin alderatuta.
   2. Alokairu-errentagatik eta komunitate- eta hornidura-gastuengatik ordaindu beharreko zenbatekoa pertsonak edo bizikidetza-unitateak gaur egun eskura dituen diru-sarreren % 30 baino handiagoa izatea.
 • Maileguak itzultzeko aukera:
  • Maileguak itzultzeko dirulaguntza programaren onuradunei dagokienez, nahitaezkoa da mailegu bat formalizatu izana martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 9. artikuluan jasotako finantzaketa-laguntza iragankorrak mailegu gisa ematen dituen banku-erakunderen batekin.

PROGRAMA OSAGARRIRAKO ALOKAIRURAKO DIRULAGUNTZAK ESKATZEKO BALDINTZAK:

 • Adinez nagusia edo emantzipatua izatea, eta laguntza eskatu aurretik Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan urtebetez etengabe bizi izana egiaztatzea.
 • Beste etxebizitza (edo higiezin) baten titularra ez izatea edo etxebizitza hori erabiltzeko edo gozatzeko eskubidea ez izatea (salbuespen oso zehatzetan izan ezik). Bizikidetza-unitatearen gehieneko ondarea (dirua, tituluak, baloreak, ibilgailuak edo beste jabetza batzuk) ezin da 50.000 euro baino gehiagokoa izan.
 • Urteko diru-sarrera gordinak 39.000 euro baino gutxiago direla egiaztatzea (babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiaren arabera haztatuta).
 • Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako etxebizitza libre baten errentamendu-kontratu baten titularra izatea, norberaren izenean edo errentarikide gisa, eta etxebizitza hori eskatzailearen ohiko egoitza izatea. Kontratua indarrean egon behar da eta 2020ko abenduaren 31a baino lehen egon behar du sinatuta.
 • Errentatzailearekin edo haren bizikidetza-unitateko edozein kiderekin familia-loturarik ez izatea. (Etxerik gabeko pertsonak eta, kasu batzuetan, gizarte-erakundeek egindako eskaerak izan ezik)
 • Gehieneko alokairu-errenta bat ordaintzea (ugariak ez diren familientzat), ezarritako gehieneko errenten araberakoa (2019ko lehen seihilekoko alokairu-merkatuaren estatistikaren balioak bider 1,5). (Etxerik gabeko pertsonak eta, kasu batzuetan, gizarte-erakundeek egindako eskaerak izan ezik)

  Udalerri/hiruburuen tamaina

  Ohiko etxebizitza. Guztira

  Euro/hilean

  Ohiko etxebizitza kolektiboa

  Euro/hilean

  Ohiko etxebizitza "unifamiliarra"

  Euro/hilean

  2.500 biztanle baino gutxiago.

  794,9

  756,2

  960,2

  2.500 eta 5.000 biztanle artean

  816,9

  803,3

  984,2

  5.001 eta 10.000 biztanle artean

  858,6

  848,4

  1.308,0

  10.001 eta 20.000 biztanle artean

  900,3

  892,1

  1.253,1

  20.001 eta 40.000 biztanle artean

  947,7

  943,7

  1.260,2

  40.001 eta 100.000 biztanle artean

  1.012,8

  1.005,9

  1.513,4

  Vitoria-Gasteiz

  924,8

  918,3

  1.448,9

  Donostia / San Sebastián

  1.324,5

  1.320,0

  1.589,0

  Bilbao

  1.113,2

  1.113,2

  1.112,7

  OHARRA: Familia ugarien kasuan, hileko errenta ezin izango da alokatutako etxebizitza dagoen lurralde-eremuari egotz dakiokeen batez besteko errenta halako 1,75 baino handiagoa izan.

 • Bereziki kaltebera den kolektiboaren izaera egiaztatu beharko da, 12.5 artikuluak ezartzen duen bezala. Pertsona bereziki kalteberentzako programa osagarrira bideratutako laguntza-eskabideetarako, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute, gainera, baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko:
  1. Genero-indarkeriaren biktimak: oinarrizko gizarte-zerbitzuen edo gizarte-zerbitzu espezializatuen epaia, urruntze-agindua edo txostena, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzat etxebizitzaren arloko ekintza positiboko neurriei buruzko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2006ko urriaren 4ko Aginduaren 3. artikuluan xedatutakoaren arabera emanak.
  2. Ohiko etxebizitza berehala utzarazi behar zaien pertsonak edo dagoeneko utzarazitakoak: utzarazpena zehazten duen dokumentu judiziala.
  3. Etxerik gabeko pertsonak: erroldatze sozialaren edo itxurazko erroldatzearen erantzukizunpeko adierazpena.
  4. Bereziki kalteberak diren beste pertsona batzuk: erroldatzearen erantzukizunpeko adierazpena, familia-liburua, agintari publiko eskudunak emandako edozein desgaitasun-motaren ziurtagiria edo langabezia-egoeraren ziurtagiria.
  5. Alokairu-errentagatik gehi komunitate eta hornidura-gastuengatik ordaindu beharreko zenbatekoa gaur egun pertsonak edo bizikidetza-unitateak eskura dituen diru-sarreren% 30 baino handiagoa izatea (etxerik gabeko pertsonak izan ezik, eta kasu batzuetan, gizarte-erakundeek egindako eskaeretan).
  • PROGRAMA NAGUSIA
  • PROGRAMA OSAGARRIA

  Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

  • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpena,, eskabidea egin aurreko zergaldiari dagokiona.
  • Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenari, hala badagokio, prestazio ez-kontributiboen ziurtagiria erantsiko zaio.
  • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenaren kopia aurkezten ez dutenek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:
   • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak egindako lan-bizitzaren ziurtagiria, data eguneratuarekin.
   • PFEZaren atxikipenen ziurtagiri ofiziala (10T dokumentua).
   • Ikerketarako beken edo laguntzen kasuan, hori justifikatzen duen ziurtagiria.
  • Errentariaren hirugarrenen alta agiria behar bezala beteta.
  • Errentamendu-kontratu kopia, honako datu hauekin: kontratugileen identitatea, errentan emandako finkaren identifikazioa, itundutako iraupena eta hasierako errenta.
  • Gaur egun eskuragarri dituzun diru-sarrerak egiaztatzeko dokumentazioa: besteren konturako langileek langabezia-prestazioen, nominen edo dokumentu baliokidearen ordainagiriak aurkeztu beharko dituzte; langile autonomoek edo enpresaburuek, aldiz, diru-sarreren eta gastuen erregistroei, autolikidazioei eta/edo zerga-ondorioetarako informazio-aitorpenen aurkezpenei buruzko kontabilitate-informazioa eman beharko dute.
  • Kobid-19 ondoriozko osasun-krisiaren ondoriozko zaurgarritasun ekonomiko eta sozialeko egoeren baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen dokumentazioa.
  • 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 9. artikuluaren esparruan emandako maileguak itzultzeko laguntzen eskaeren kasuan, emandako mailegua egiaztatzen duen dokumentuaren kopia erantsi beharko da.

  * Ordezkatutako pertsonen kasuan, ordezkaritza horren egiaztagiria aurkeztu beharko da.

  Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

  • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpena, eskabidea egin aurreko zergaldiari dagokiona.
  • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenari, hala badagokio, prestazio ez-kontributiboen ziurtagiria erantsiko zaio.
  • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenaren kopia aurkezten ez dutenek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:
   • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak egindako lan-bizitzaren ziurtagiria, data eguneratuarekin.
   • PFEZaren atxikipenen ziurtagiri ofiziala (10T dokumentua).
   • Ikerketarako beken edo laguntzen kasuan, hori justifikatzen duen ziurtagiria.
  • Errentariaren hirugarrenen alta agiria behar bezala beteta.
  • Errentamendu-kontratu kopia, honako datu hauekin: kontratugileen identitatea, errentan emandako finkaren identifikazioa, itundutako iraupena eta hasierako errenta.
  • Gaur egun erabilgarri dauden diru-sarreren egiaztagiriak, langabeziagatiko prestazioen ordainagiria, nominak edo besteren konturako langileentzako dokumentu baliokidea aurkeztuz, eta langile autonomoen edo enpresaburuen sarrera eta gastuen erregistroei, autolikidazioei eta/edo tributu-ondoreetarako informazio-aitorpenen aurkezpenei buruzko kontabilitate-informazioa aurkeztuz
   • Irabazi-asmorik gabeko erakundeen kasuan, gizarte-txostena . Txosten horretan, pertsona edo bizikidetza-unitate hori identifikatuko da, eta genero-indarkeriako kolektiboko kide izan beharko du, baita aurretik aipatutako etxegabetzeak edo kalteberatasun bereziko pertsonak ere, eta egiten ari den esku-hartzea deskribatuko da.
  • Genero-indarkeriaren biktimak, oinarrizko gizarte-zerbitzuen edo gizarte-zerbitzu espezializatuen epaia, urruntze-agindua edo txostena, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2006ko urriaren 4ko Aginduaren 3. artikuluan xedatutakoaren arabera emanak (agindu hori genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako etxebizitzaren arloko ekintza positiboko neurriei buruzkoa da).
  • Ohiko etxebizitzaren berehalako utzarazpenaren kasuan dauden pertsonak, edo dagoeneko utzarazpen hori jasan dutenak, botatze hori zehazten duen dokumentu judiziala.
  • Etxerik gabeko pertsonak, erroldatze sozialaren edo fikziozko erroldatzearen erantzukizunpeko adierazpena .
  • Bereziki zaurgarriak diren beste pertsona batzuk, hala badagokio, erroldatzearen erantzukizunpeko adierazpena, familia-liburua, agintaritza publiko eskudunak emandako edozein desgaitasun-motaren ziurtagiria edo langabezia-egoeraren ziurtagiria.

  * Ordezkatutako pertsonen kasuan, ordezkaritza horren egiaztagiria aurkeztu beharko da.

  Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza.

   

  Laguntzaren zenbatekoa:

  Gehieneko kopuru osoa:

  Errentamendu-errentari dagokion laguntza, hileko 250€ gehienez, kaudimengabezia-egoera ekonomikoko 6 hilabetez gehienez ere (12 hilabete bereziki ahulak diren kolektiboetako pertsonen kasuan).

   

  Laguntzaren xedea:

  Laguntza aukera hauetako batera erabili beharko da:

  • Laguntza errenta ordaintzeko.
  • Martxoaren 31ko 11/2020 Legegintzako Errege Dekretuan jasotako maileguak osorik edo zati batean kitatzeko. Erregedekretu horretan, Estatuaren abalen lerro bat ezarri zen, banku-erakundeek COVID-19k sortutako egoeraren aurrean eskainitako alokairuaren finantzaketa bermatzeko.
  • Osagarriko Laguntza aukeran bizitoki-konponbide bat ematea

  Aurkezteko epeak:

  • HASIERA-DATA: Agindua EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera (2021eko urtarrilaren 1etik aurrera izango du balioa).
  • AZKEN EGUNA: 2021ko abenduaren 31ra arte.

   

  Eskabidea aurkezteko lekuak:

  Interesdunek eskaera aurkeztu beharko dute telematikoki, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen eredu ofizialari jarraikiz.
  Horrez gain, esteka honetan ere eskaera egin eta dokumentazioa erantsi daiteke; eta, ondoren, eskaera-eredu sinatua aurkeztu behar da Administrazio Prozedurari buruzko 39/2015 Legean zehaztutako lekuetan (hala nola, Alokabideren bulegoetan eta Zuzenean herritarrentzako arreta-zerbitzuan).
  Besterik ezean, eskaera paperean ere bete daiteke, hura sinatu eta dagokion dokumentazioarekin batera aurkeztu Administrazio Prozedurari buruzko 39/2015 Legean zehaztutako lekuetan (hala nola, Alokabideren bulegoetan eta Zuzenean herritarrentzako arreta-zerbitzuan).

  Laguntza hauek bateraezinak dira honako hauekin:

  1. Alokairuko babes publikoko etxebizitza bat edo erabilera-lagapeneko zuzkidura-bizitoki bat izatea.
  2. Alokairuko etxebizitza pribatu bat edukitzea ASAP (Alokairu segurua, Arrazoizko Prezioa) merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko bitartekaritza-programaren edo Bizigune etxebizitza hutsen programaren bidez.
  3. Etxebizitzako prestazio osagarria (EPO) eta etxebizitzako prestazio ekonomikoa (epe) jasotzea, alokairu-gastuak estaltzen laguntzen duten udalen edo beste edozein administrazio edo erakunde publikoren laguntzak.
  4. Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 44. artikuluaren 2.a atalean aipatutako alokairu-gastuekin lotutako gizarte-larrialdietarako laguntzak (GLL) jasotzea.
  5. Gaztelagun programako alokairurako laguntzak jasotzea. Programa hori Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2018ko abenduaren 18ko Aginduaren bidez arautu zen.
  6. Etxebizitzaren errenta osorik edo zati batean barkatzea edo errentatzailearekin adostuta ordainketa aldi baterako eta ohiz kanpo geroratzea, martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 8. artikuluan aurreikusitakoaren arabera (11/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 31koa, COVID-19 birusari aurre egiteko gizarte- eta ekonomia-arloko premiazko neurri osagarriak onartzen dituena).
  7. Errentamendu-errenta % 50 murriztea alarma-egoerak irauten duen bitartean, eta hurrengo hilekoak, epe hori nahikoa ez bada COVID-19 birusak eragindako kalteberatasun-egoerari dagokionez. Nolanahi ere, gehieneko muga lau hilabetekoa izango da, edukitzaile handien eta etxebizitzako enpresa edo erakunde publikoen kasuan errentamendu-zorraren luzamendua automatikoki aplikatzeari buruzko martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 4. artikuluan aurreikusitako baldintzetan.
  8. Beste edozein administrazio publikok edo beste edozein erakunde publikok edo pribatuk helburu bererako emandako bestelako laguntzak., 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 9. artikuluaren baitan emandako maileguak izan ezik

  PDF dokumentuekin arazorik baduzu, egin klik eskuineko botoiarekin estekaren gainean eta sakatu “Gorde...” aukera. Horrela, PDF fitxategia zure ordenagailuan deskargatuko da. Ondoren, ireki ezazu Adobe Acrobat Reader programarekin fitxategia editatu edo inprimatzeko.

  Euskadi, auzolana