Logotipo Alokabide

Euskadi.eusen logotipoa

Bizigunerekin etxebizitza mantentzea

Etxebizitza bat Bizigune programan sartzean, antzinatasun eta narriadura jakin batzuekin sartzen da, eta kontuan hartu behar dira guztiak, Alokabiden erregistratutako gorabehera teknikoak kudeatzeko orduan.

Etxebizitza Bizigune programan onartu aurreko txosten teknikoak etxebizitzaren bizigarritasun-baldintza orokorrak betetzen ote diren egiaztatzeko dira eta ez da beharrezkoa neurri bereziak hartzea, laginak edo bestelako entsegu eta esku-hartze espezializatuagoak egitea eskatzen duten ezkutuko patologiak ote dauden egiaztatzeko.

Hala ere, errentamendua indarrean dagoen bitartean gerta daiteke, eta sarritan gertatzen da, etxebizitzetan gailuetan konpontzeko zailak diren eta errentamenduaren kudeaketa arrunta egitea eragozten duten akatsak eta/edo patologiak agertzea. Horrelako egoeretan, Alokabidek txosten tekniko bat egitea eskatzen du eta txosten hori jabeari ematen dio, jakinaren gainean jartzeko eta konponketak egiteko.

Alokabideren kudeaketaren esparru teknikoan bi kategoria bereiz daitezke, gorabehera gertatzen den lekuaren arabera, izan ere, erantzukizunak eta kudeaketa-irizpideak aldatu egiten dira batetik bestera.

Hauek dira kategoriak:

  • gorabehera teknikoak etxebizitzan.
  • gorabehera teknikoak jabekiden erkidegoan eta/edo eraikinean.
Gorabehera teknikoak etxebizitzan.

Kontratuak irauten duen denboran alokatutako etxebizitzan gertatzen diren eraikuntza-elementuen gorabeherak edo gertaerak dira (akaberak, etxetresna elektrikoak, hezetasunak, instalazioen funtzionamendua eta abar); konponbide tekniko partikularrak behar izaten dira. Mota desberdinetako gorabehera teknikoak daude, izaeraren eta eragiten dituzten ondorioen arabera.

Hasierako gorabeherak (< 2 hilabete)

Alokatutako etxebizitzara sartzean, errentariak eredu-formulario bat beteko du eta bertan adieraziko ditu gorabehera tekniko aipagarri guztiak eta espedientean jasota geratuko dira.

Etxetresna elektrikoen eta/edo galdararen funtzionamendu egokia eragiten duten gorabeherak bakarrik erantzungo dira, baita elementu baten ohiko funtzionamendua eragozten dutenak ere. Horrelakoetan, gorabehera guztien berri emango zaizu, jabe zaren neurrian, gorabehera horiek konpontzeko.


Antena parabolikoak

Ezin da antena parabolikorik instalatu, betiere Jabekideen Erkidegoak baimentzen ez badu. Kasu horretan, Alokabidetik eskaera bat bidaliko zaio etxebizitzaren jabeari; horrek ez du esan nahi, hala ere, azken baimena lortuko denik.


Etxetresna elektrikoak

Errentari batek etxetresna batek ondo funtzionatzen ez duela ikusten badu, dagokion Zerbitzu Tekniko Ofizialera (ZTO) deitu beharko du; a priori, konponketen ardura hartu beharko du.

Konponketa garrantzitsuak badira eta aparatua zaharra delako gertatu bada matxura eta/edo ordezkatu behar bada, Alokabidera bidali beharko da Zerbitzu Tekniko Ofizialaren txosten teknikoa. Txosten hori zuri bidaliko zaizu, baloratzeko eta konponketak egiteko.


Galdara

Zure kontura izango da galdararen mantentzea (mantentze-kontratua eta aldian behingo azterketak) eta errentariaren kontura izango dira erabilera eta mantentze arruntak (konponketa txikiak).

Konponketa garrantzitsuak badira eta aparatua zaharra delako gertatu bada matxura eta/edo ordezkatu behar bada, Alokabidera bidali beharko da Zerbitzu Tekniko Ofizialaren txosten teknikoa. Txosten hori zuri bidaliko zaizu, baloratzeko eta konponketak egiteko.


Kondentsazioak

Etxebizitza zaharretan izan ohi diren kondentsazio-hezetasunak eraikuntzaren eraikuntza-ezaugarriekin erlazionatuta egon ohi dira (zubi termikoak, isolamendu eskasak, berokuntzarik eza eta abar); beraz, horrelako hezetasunen agerpena laguntzen duen ezkutuko akatsik ikusiz gero, informazioa bidaliko dizugu, arazoa konpontzeko beharrezkoak diren bitartekoak jartzeko.


Ezbeharrak

Alokabidetik arrisku anitzeko aseguru bat kontratatuko dugu, berme hauekin:

  • Edukitzailea: 780 €/m2 arte
  • Edukia: 7.000,00 €

Errentamenduak irauten duen denboran eraikinean izaten diren gorabeherak edo gertaerak dira eta eraikuntzaren alderdi orokorrekin erlazionatuta daude eta jabekideen erkidegoak kudeatu beharreko konponbide tekniko partikularrak behar dituzte.

Eraikuntzan gertatzen diren kalteak jakinaraziko dizkizugu, horiek konpontzeko, eta modu horretara, etxebizitzak kontratuaren baldintzak betetzeko.