Logotipo Alokabide

Euskadi.eusen logotipoa

Kudeaketa Memoriaren laburpena

Kudeaketa Memoriaren laburpena

2022
Scroll

01
Alokabide

Nortzuk gara?

Alokabide Eusko Jaurlaritzako sozietate publikoa da alokairuko politikaren bitartez etxebizitzaren funtzio soziala betetzeko.

Zertarako gaude?

 • Etxebizitza-beharrak asetzen direla bermatzeko zerbitzuak eskaintzeko gaude, arrazoizko alokairuaren bitartez (errentamendua eta prestazioak)
 • Bai eta bizigarritasun, bizikidetza, jasangarritasun eta digitalizazioko baldintzak hobetzeko ere berrikuntzaren bitartez


EJE

Nora goaz?

Gure ikuspegia da EAEn oinarrizko eragilea izatea etxebizitza publikoko politika garatzeko eta gauzatzeko. Europa mailan erreferente bihurtzea dugu xede.

hogar con personas

Gure balioak

 • Pertsonak erreferente estrategikotzat

  Alokairuaren kultura eta gizartearen bizimodu berriak

  Aniztasuna eta tolerantzia

  Gizarte-kohesioa

  Pobrezia energetikoaren aurkako borroka

  Finantzaketa nahikoa

  Fiskalitate progresiboa

  Ingurumen-kontzientziazioa

Zer egiten dugu gure helburuak lortzeko?

Alokabideren Plan Estrategikoa 2021-2024 dugu, Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Gida Plana 2021-2023 betetzeko. Plan hau 3 ardatzetan oinarritzen da.

2022ko abenduan ardatz bakoitzaren betetze-maila honako hau da::

1. ardatza

Euskadin arrazoizko alokairua sustatzea

%83

2. ardatza

Bizitegirako eraikin parkearen gaineko ekintzak

%98,5

3. ardatza

Erakundeen gobernantza- eta koordinazio- sistemak

%80

02
Pertsonak eta konpromiso sozialak

family illustration

Giza taldea

134 pertsonako
taldea daukagu,
6 arlo funtzionaletan banatuta.

Gure konpromiso sozialak

 1. Gardentasuna, gobernu arduratsua eta barne-kontrola
 2. Ingurumenaren zaintza
 3. Datuak Babesteko Europako Erregelamendua
 4. Kapitalak zuritzearen prebentzioa eta delitu penalen detekzioa
 5. Gazteak laneratzeko laguntza
 6. Berdintasuna laguntzea
 7. Euskera: BIKAIN ziurtagiria
 8. Tokiko komunitateko inbertsioak:: 2022an guztira 72.316.000 €ko inbertsioa egin da.
 9. Proiektu solidarioak: Visesarekin lankidetzan aritzea Shabunda-n (Kongoko Errepublika) adineko emakumeei laguntzeko eguneko zentro bat eraiki da

03
Gure jarduera

EAEko alokairu-parkea

15.934 etxebizitza


Lurralde historikoek kudeatutako etxebizitzak.

Bizkaia 7.475 etxebizitza

Araba 4.311 etxebizitza

Gipuzkoa 4.148 etxebizitza

Parke bakoitzean etxebizitzak guztira

Bizigune 7.232
Alokabide 4.642
EJ 3.823
ASAP 141
Hirugarrenak 96

Gure bezeroak

Gure bezeroak askotarikoak dira:

ilustración de joven familia

 • Alokairuaren adjudikaziodunak
 • Alokairuko etxebizitzen maizterrak
 • Etxebizitzak gizarte-laguntzako alokairurako lagatzen dituzten jabeak (Bizigune eta ASAP programen bitartez)
 • Etxebizitzak lagatzen dizkiegun erakunde eta instituzioak
 • Etxebizitza-parkeak kudeatzen dizkiegun udalak, Eusko Jaurlaritza eta gainerako erakundeak
 • Alokairurako etxebizitzak lagatzen dituzten finantza-entitateak
 • Maizterren komunitateak
 • Etxebizitza libreak alokatzeko laguntzak interesatzen zaizkien gazteak (Gaztelagun programa)
 • Pandemiaren ondorioz egoera ekonomikoa okertu zaien etxebizitza libreen maizterrak (Alokairu librerako laguntzak)
 • Eta, oro har, herritar guztiak
154.163

telefono bidezko arretan
artatutako deiak

30.497

aurrez aurreko arretan
egindako kudeaketak

307.920

azken urtean
webgunera egindako bisitak

882

web inprimakiaren bitartez
artatutako kontsultak

34.267

bidalitako
mezu elektronikoak

22.564

jasotako
mezu elektronikoak

590

chatbot bidezko
interakzioak

5.128

egoitza eletronikoaren bidez
izapidetutako eskaerak

53.266

Telefono mugikorretara
bidalitako SMS mezuak

154.163

telefono bidezko arretan
artatutako deiak

30.497

aurrez aurreko arretan
egindako kudeaketak

307.920

azken urtean
webgunera egindako bisitak

882

web inprimakiaren bitartez
artatutako kontsultak

34.267

bidalitako
mezu elektronikoak

22.564

jasotako
mezu elektronikoak

590

chatbot bidezko
interakzioak

5.128

egoitza eletronikoaren bidez
izapidetutako eskaerak

53.266

Telefono mugikorretara
bidalitako SMS mezuak

Esperientzia pertsonalizatua eta integrala eskaintzen dugu Alokabiderekin harremanetan. Herritarrei arreta emateko beste arlo batzuekiko koordinazioa bultzatzen dugu.

5etik 4,7
asebetetzea
jasotako arretan

5etik 4,4
asebetetzea
kudeaketaren ebazpenean

ilustración de oficina

Etxebizitzen mobilizazioa

Etxebizitza pribatuen eta publikoen mobilizazioa sustatzen dugu.

viviendas

Etxebizitza hutsak biltzen ditugu merkatuan jartzeko alokairu babestuaren bitartez, merkatu librean sartzea eragozten dieten baliabideak dituztenei bideratzeko.

604
etxebizitza programari atxikita 2022an

Bestalde, Bizigune programan etxebizitza guztiak sartu nahi dituzten eraikin osoen jabe diren pertsona eta erakunde sustatzaile eta inbertitzaileen figura gero eta garrantzitsuagoa egiten ari da. Horretarako Bizigune Portal sortu dugu eta 2022an horrelako sustapen bat jarri dugu martxan. Gainera, interesa duten beste 2 eraikin eraikitzen eta/edo birgaitzen ari gara.

Era berean, 2022an zehar amaitutako gozamen- kontratuak berritzeko prozesua sinplifikatu eta arindu dugu, eta horri esker etxebizitzen %80 inguruk (591 gozamen- kontratuk) beste 6 urtez egongo direla programan.

7.289
2022an programak kudeatutako jabetza pribatuko etxebizitzak.

Alokabiden ASAP bitartekaritza-programaren eragile laguntzaile ere bagara.

13
etxebizitza berri sartu dira

131
etxebizitza kudeatu dira guztira

Udal Bizigune programak udal-titulartasuneko etxebizitzak biltzen ditu etxebizitzen merkatu librera sartu ezin duten familien esku jartzeko.

5
etxebizitza berri bildu dira.

65
guztira kudeatutako etxebizitzak.

8
akordioren
bitartez hainbat udalekin.


Hitzarmenak beste erakunde publiko eta pribatu batzuekin

Udal berriekin lankidetzan jarraitzen dugu Bizigune eta ASAP programak sustatzeko.

42
akordio berri sinatu ditugu eta 4 ditugu sinatzeko zain.

154
akordio guztira.

Gure jardueraren beste adierazle nagusi bat etxebizitzak alokatzeko Gaztelagun programako laguntzak dira.

0

2022an
izpidetutako eskaerak

0

hartzaileak
2022ko abenduaren 31n

Alokairurako prestazioak eta laguntzak

solicitud

GAZTELAGUN programa etengabeko laguntza-programa bihurtu da.

6.000 gaztek baino gehiagok jaso dute laguntza hori uneren batean.

2022an egindako eskaerak:
5.560 (2021ean baino %190 gehiago).

2022an ordaindutako zenbatekoa guztira:
8.812.140, 94 €.

Gaztelagun laguntza jasotzen duten gazteak:
3.893.

COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren ondorioz zaurgarritasun ekonomiko eta sozialeko bat-bateko egoerei aurre egiteko alokairurako laguntzak.

2022an ordaindutako zenbatekoa guztira:
1.180.266,35€

2022. Urteko abenduan eskaera aktiboak:
610

2022an, Alokabidek beharrezkoak diren prestakuntza-jarduketak egin ditu. Alokabidek lagunduko dituen laguntza horien kudeaketaren zatia 2023ko bigarren seihilekoan hastea aurreikusten da.

Gizarte-laguntzako errentamendua

Errentamenduaren kudeaketa

pareja

2.314 etxebizitzen adjudikazio

1.266 kontratu sinatuak (%54,73)

36 bajan daude

1.004 adjudikaziodunek (% 43,38) uko egin zioten.

Etxebizitzaren behar bezeriaren egoera.

120 +
zuzeneko adjudikazio baino gehiago
gehienak genero-indarkeriaren emakume biktimen beharrak asetzeko.

1.676 kontratu iraungi dira..

Kontratuen 2.224 baja kudeatu ditugu. Baja horietatik 1.291 kontratua berritzeagatiko bajak dira; 933, berriz, kontratu-bajak.

797
birkokapen eskatu dira.

50%tik gora
gauzatu dira.

Krisi ekonomiko larriaren egungo testuinguruan ordainketa-betebeharrei buruzko kontratua ez betetzeari ekin ahal izateko etxebizitza-parke publikoan bizi den pertsona bakoitzaren errealitatera hurbiltzeko ahalegin handia egiten ari da.

Ordaintzen ez diren kasuek nabarmen egin dute gora, bai errenta-kontzeptuei dagokienez, bai energia-hornidurei buruzko beste aldagai batzuei dagokienez. Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, 840 kasu baino gehiago daude.

Ez ordaintzeagatik 3.295 kasu kudeatu dira, 2022. urtean fakturazioaren gainean berankortasunaren ehunekoa % 5,5era iritsi da.

Gizarte-kudeaketa eta larrialdi-egoerak

Zenbait proiekturako 147 etxebizitza-lagapen kudeatu ditugu.Informazio gehiago >

Gizartean eta bizilagunekin esku hartzea

Gure helburu nagusia da komunitatearen benetako egoera, ezagutzea, bizikidetza-giro positiboa sustatzeko.Informazio gehiago >

Kudeaketa juridikoa eta laguntzeko lege-euskarria

2022an 130 kaleratze-demanda aurkeztu ziren eta 61 kaleratuak izan dira.

Komunitateen kudeaketa

ilustración de padre con bebe

683
bizilagunen komunitateren parte dira Alokabideren, Jaularitzaren eta beste parke batzuen etxebizitzak (BIZIGUNE eta ASAP barne hartu gabe).

224
Finka-administrazioetako enpresarekin lanean dihardigu.

Komunitateko kuotak ordaintzeko sistematika aldatzeko lanean ari gara eta komunitateko galdaren berokuntzaren eta ur beroaren sistemen kudeaketa aztertzen hasi gara. Halaber, Alokabizi ekimenaren barruan komunitateen kudeaketa lantzen dugu.

Aktibo higiezinen kudeaketa

ilustración de edificios de viviendas

Eraikuntza berriko aktiboak sartzea; etxebizitza-hornitzaile nagusiak VISESA eta Etxebizitza Sailburuordetza dira.

948
VISESAk gehitutako etxebizitzak 14 proiektutan.

95
Alokairuk gehitutako etxebizitzak 2 proiektutan.

57
Eusko Jaularitzan gehitutako etxebizitzak proiektu baten.

160
etxebizitza gehiago daude Jaurlaritzaren parkean, 4 sustapen abiarazi eta eman ondoren.

Mantentze-lan prebentiboa eta zuzentzailea

Mantentze-lanei buruzko planaren urteko helburua da prebentzioan gero eta gehiago gastatzea eta zuzentzen, ordea, gutxiago.

694.814,64€ko
gastua zuzentzen 642 mantentze-lanetan

869.793,19€ko
gastua prebenitzen 569 mantentze-lanetan

44.530,00€ko
gastua barne-prebentzioan 247 mantentze-lanetanEraikinen mantentze-lanak

2022an kudeatutako eraikinen azterketa teknikoen kanpainekin jarraitu dugu, eraikinen egoera kontrolatzeko eta aldian-aldian kontserbazio-jarduketak egiteko

2022an guztira
46 azterketa egin ziren.Etxebizitzak mantentzea eta laguntza teknikoa

Alokairu publikopean kudeatutako etxebizitzak mantentzea eta kontserbatzea

2022an arreta izan duten gorabehera teknikoak
20.996

2022an amaitu diren doikuntzak
1.247Parkea babestea

2022an arrotzen aurka instalatu ziren ateak
363

2022an arrotzen aurka kendu ziren ateak
195Ekoizpena instalazio berriztagarrietan

Energia berriztagarriak dituzten Alokabideren sustapenak
81

Modu eutsian, 1,4 eta 1,8 milioi kWh bitarteko energia berriztagarriaren ekoizpenak lortzen ari dira, hau da, gutxi gorabehera 110.000 eurotik gora aurrezten ari da, hain zuzen ere, 451 familiak egindako gastua.

Etxebizitza-parke publikoa birgaitzeko estrategia ZERO Planaren barruan sartzen da, eta berekin dakar Alokabidek kudeatutako eraikin publikoen zerrendan aztertutako hainbat neurri ezartzea, ingurumenarekin, osasunarekin eta erabiltzaileen asebetetzearekin lotutako baldintzak hobetuko dituzten efizientzia-, osasun- eta kudeaketa-erronka batzuk gainditzeko.

Estrategia horrek 30 urteko begirada du eta helburu orokorra da alokairuko parke publikoa deskarbonizatzea, atmosferara eginiko igorpenak zerora murriztuz.

Ortuellako sustapenaren birgaitze osorako obrak hastea.

8
etxebizitza
684.452,55€
aurrekontuarekin

Amurrioko sustapena oso-osorik birgaitzeko proiektua kontratatzea.

21
etxebizitza 3 bloketan banatuta
+ 2.000.000€
zenbatestutako inbertsioa

Berrikuntza

Berrikuntza prozesu estrategikoa Alokabiden.

Alokabiden gizarte-alokairuko etxebizitza babestuaren parkeari dagokionez etorkizunera begiratzen dugu ikuspegi berriztatzailearen, jasangarriaren eta gizarte-balioa sortzearen pean..ilustración de hogar sostenible

1.


Alokabizi JASANGARRIA

Eredu jasangarriagorantz

A ildoa. ETXEBIZITZA BIZIGARRIA
B ildoa. ETXEBIZITZA JASANGARRIA
C ildoa. ETXEBIZITZA ERAGINKORRA

ilustración de ciudad digital

2.


Alokabizi DIGITALA

Eredu digitalagorantz

D ildoa. ETXEBIZITZA DIGITALA
E ildoa. KONEKTATUTAKO ETXEBIZITZA
F ildoa. ETXEBIZITZAREN ATARIA

ilustración de relación socila

3.


Alokabizi SOZIALA

Eredu sozialagorantz

G ildoa. ETXEBIZITZA SEGURUA
H ildoa. BIDEZKO ETXEBIZITZA
I ildoa. ETXEBIZITZA INKLUSIBOA

Kanpoko ekintza aipagarriak

“IKT EUSKADI” SARIA, administrazio publikoetan aldaketa kudeatzearen kategorian BIKIA proiektuagatik SOCINFO aldizkariak emana.

logo de la revista SOCINFO

Bikain zilarrezko ziurtagiria Alokabideri erakundean euskara sustatu eta kudeatzeagatik.

logo de Bikain

Next Generation funtsetarako Euskadiko administrazio publikoetan IKTaren lehentasunak.

logo de Next Generation EU
 • HAPPENING PROIEKTUA
 • EPC-RECAST
 • PROYECTO FUENTE / HORIZON-CL5.2021-D4-02-01: GREEN BUILDING COUNCIL
 • SMARTECH PROIEKTUA
 • COMMUNITIES PROIEKTUA
 • EUROPE / MATRICS PROIEKTUA

Foroetan, azoketan eta biltzarretan parte hartu dugu eta udako ikastaroetan nahiz masterretan irakasleak eta hizlariak izan gara.

04
Barne laguntza zerbitzua

Baliabide ekonomiko-finantzarioak optimizatu nahi ditugu eta etekina ateratzea dugu helburu.

ilustración de padre e hija

Erakunde publikoa garen neurrian:

 • Publikotasunaren, tratu-berdintasunaren eta lehiaren printzipioei erreparatu behar diegu.
 • Barne-kontratazioaren prozesua indartu dugu.
 • Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataforman kontratu txikiak argitaratzen ditugu.


Kontratu txikiak

2022an 14 kontratu txiki izan dira.


Zerbitzu-kontratuak:
13

Hornidura-kontratuak:
1

Beste kontratuak

2022an 26 kontratu lizitatu dira.Prozedura irekia:
20

Publizitaterik gabeko prozedura negoziatua:
3

Prozedura oso sinplifikatua:
2

Gordetako kontratua:
1

Aurreko 26 kontratuak honela banatzen dira:Zerbitzua:
23

Hornidura:
2

Obrak:
1

Prozesu bakoitzaren kudeaketa eta etengabeko hobekuntza

Prozesuen mapa berria definitu dugu eta Kudeaketa Batzordea sortu dugu.sello Bureau Veritas de ISO 9001:2015 sello Bureau Veritas de ISO 14001:2015

Informazio-sistemak

ilustración que refleja el flujo de información

Erabiltzen dugun informazioren segurtasuna eta osotasuna zaintzea izan da erronka nagusienetako bat.


IT zerbitzu guztiak EJIEra eramaten jarraitu dugu. Elkarreragingarritasunaren eremuan zenbait ekimenetan murgilduta gaude gainera.

Zerbitzu orokorrak

ilustración que refleja un coche eléctrico cargándose

Klimatizazioan energia aurreztu eta kudeatzeko txoke-plana Alokabideko bulego guztietan implementatu dugu.


Gainera entxufea daitezkeen auto hibridoen poola gehitu dugu, eta Zero Igorpen ingurumen-bereizgarria dute. Ontzidiarekin batera, erakundeko bulegoetan tokiko karga-puntuak ipini dira.