Logotipo Alokabide

Euskadi.eusen logotipoa

Energia berriztagarrien instalazioen mantentze-lanak

eje5041 ALOKABIDEren Mantentze Integraleko Planaren funtsezko helburuetako bat kudeatutako parkeko instalazioetan energia berriztagarriaren ekoizpenak monitorizatzea eta egiaztatzea izan da. Energia berriztagarritzat jotzen dira indarrean dagoen legezko araudian hala jasota daudenak, baina arreta berezia jarri da MIKROKOGENERAZIOAN, EGUZKI-ENERGIA TERMIKOAN eta EGUZKI-ENERGIA FOTOVOLTAIKOAN.

eje5042 eje5043

Kontuan hartutako instalazioen inbentarioa, 2019tik 2021era artekoa eta probintziaka xehatutakoa, honako hau da:

eje5044

MIKRO EGUZKI-TERMIKOA FOTOVOLTAIKOA
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
ARABA 1 1 1 22 19 19 0 1 1 21 29 78 21 28 79 21 28 81
0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4 4
2 1 1 3 2 2 0 0 0 4 3 3
BIZKAIA 1 1 1 18 19 19 0 0 0 20 22 20 24 20 24
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 2 1 2 2 0 0 0 2 4 4
GIPUZKOA 2 0 0 15 18 18 1 1 4 21 27 19 27 22 29
0 0 0 3 2 2 0 1 0 3 3 2
1 3 3 2 2 2 0 0 0 3 5 5
7 7 8 64 65 68 1 1 5
  • Energia berriztagarriaren guztizkoa 1.466.105,05 kwh izan zen. Honako hauen baliokidea da hori:
    • 117.288,40 € aurreztea
    • Urtean 953 Tm de CO2, 3.340 kg de SO2 y 1.379 kg de NOx atmosferara isurtzeari uztea
    • Fotosintesi efektu garbigarria sortzea, 3.507 zuhaitzen antzekoa
    • Sortutako energia elektrikoak 451 familia baino gehiagoren urteko batez besteko energia eskaria ase zuen
  • Instalazio berriztagarriek etxebizitzetan honako aurrezki energetiko gordin hau eragiten dute: 27,96 €/urte. Mantentze-gastuak deskontatuz gero, aurrezki garbia honako hau da: 15,96 €/urte.

Kontuan hartutako informazio guztia eta kalkulatutako adierazleak Instalazio berriztagarrien errendimenduaren 2021eko txostenean jasota daude.

Instalazio berriztagarrien errendimenduaren txostenak