Logotipo Alokabide

Euskadi.eusen logotipoa

INFORMAZIO SISTEMEN TEKNIKARIA

ALOKABIDE, S.A
2023/05/12 - 2023/05/31
Inprimatu
Vitoria-Gasteiz
Araba
Laburpena
Nork eskaintzen du?:
ALOKABIDE, S.A
Lehiaketa:
INFORMAZIO SISTEMEN TEKNIKARIA
Lanpostua:
INFORMAZIO SISTEMEN TEKNIKARIA
Plaza-kopurua:
2
Kontratu-mota:
Kontratu mugagabea
Eginkizunak eta atazak:

LANPOSTUAREN XEDE OROKORRA:

Unitate/Arloari atxikitako jarduera guztiak kudeatzea, koordinatzea eta gainbegiratzea, bulego nagusietan zein lurralde-bulegoetan. Enpresarentzat definitutako Sistemen Plana hedatzea, erakundeari bere eskumen-arloan laguntza teknikoa emanez.

LANPOSTUAREN OINARRIZKO FUNTZIOAK

 1. Erakundearen eskari/beharren azterketa egitea, konplexuak edo kritikoak eskalatzea, irizpideak lortu eta aztertzea, funtzio zehaztasunak eta diseinukoak egitea hura ebazteko, aplikazioen gaineko informazio konponbideak programatzea, ale bakarreko eta integrazioko frogak egitea eta erabiltzailearen funtzio probei euskarria ematea.
 2. Bere arduradunei laguntza eta aholkularitza teknikoa ematea, baita Alokabideko gainontzeko pertsonei ere.

 3. Dokumentazio funtzional eta teknikoko proposamenak egitea.

 4. Bere eskumenekoak diren eremuetan prozedura eta jarraibide proposamenak egitea.

 5. Zure eremuko prozesu lan-taldeen buru izatea eta horietan parte hartzea, baita hobekuntza proiektuen ardura hartzea eta horietan parte hartzea ere.

 6. Arazoak identifikatzea eta prebentzio- eta zuzenketa-ekintzak proposatzea, aplikazioen funtzionaltasuna edo errendimendua optimizatzeko edo hobetzeko.

 7. Kanpo zerbitzuek ezarritako garapen metodologia jarraitzea bermatzea eta lotutako dokumentazioa egoki osatzea.

 8. Kanpora ateratako lanen kalitatea egiaztatu eta ematea.

 9. Bere konpetentzia eremuan txosten teknikoetako proposamenak egitea.

 10. Jarduerari lotutako jarraibideen eta formatuen erabileraren jarraipena egin eta kontrolatzea.

 11. Gorabehera teknikoei arreta ematea zuzenean konponduz edo maila altuago batera eramanez.

 12. Esleipenen kontratazio, koordinazio eta funtzionamenduaren jarraipenari lotutako izapideetan laguntza lanak egitea.

 13. Bere kudeaketa eremuko jardun blokeei lotuta esleitzen zaizkion lanak egitea.

 14. Bere jarduera eremuan laguntza eta aholkularitza teknikoa ematea.

 15. Eta, oro har, ezarritako helburuak gauzatzeko beharrezkoak diren funtzio guztiak gauzatzea, antzeko izaera dutenak eta antzeko prestakuntza eskatzen dutenak.

Titulazioa:

Eskatzen den gutxieneko titulazioa unibertsitate-titulazioa da (diplomatura edo gradua):

 • Informatikako ingeniaritza.
 • Fisika.
 • Matematika.
 • Telekomunikazioetako Ingeniaritza.
Hizkuntza eskakizuna:

Euskararen ahozko eta idatzizko ezagutza, B2 maila

Beste baldintza batzuk:
 • Azterketa- eta/edo analisi- eta programazio arloetan eskainitako antzeko lanpostuetan gutxienez 2 urteko esperientzia izatea. 1, 2, 3 eta 4 kotizazio-taldeak. Edonola ere, esperientzia kontuan hartu ahal izateko, hala justifikatzen duen eginkizunen edo zereginen egiaztagiri bat aurkeztu beharko da.
 • B gidabaimena indarrean eta gidatzeko gaitasuna
Onartzea
Deialdia
Gaiak:
 1. 21/2012 Dekretua, Administrazio Elektronikoari buruzkoa.

 2. Segurtasun Eskema Nazionala

 3. Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionala

 4. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena

 5. Datuak babesteko Europako erregelamendua. 3/2018 Lege ORganikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta eskubide digitalak bermatzekoa.

 6. Softwarearen ingeniaritza: eskakizunen ingeniaritza-prozesuak, sistemaren modelatzea, arkitekturaren diseinua, diseinua eta inplementazioa, probak eta bilakaera.

 7. Sharepoint: administrazioa, edukien kudeaketa, lan.fluxuak.

 8. Metodo arinak: MEtodo arinen ikuspegi orokorra. SCRUM: Ikuspegi eskematikoa. SCRUM rolak, prozeduak, kontzeptuak eta erakundeak definitzea.

 9. Erreferentzia-ereduen oinarriak: ESI, TCP/IP. LAN eta WLAN sariak: arkitektura: Saberbide-metodoak. Sare-interkonexioa: kontzeptuak. Komutzaio-teknikak.

 10. Oriented ARchitecture softwarea (SOA): oinarriak, gakoak eta estrategia.

 11. Internet sarea: jatorria, bilakaera eta ezaugarriak. Interneten oinarritutako zerbitzuak. Interneten erabiltzen diren lengoaiak: HTML, CSS, XML, JavaScript.

 12. Softwarea probatzeko metodoak. Oinarriak. Proba funtzionalak eta ez-funtzionalak. Kutxa beltza eta kutxa zuria. Softwarea probatzeko estrategiak. Datu-migrazioak.

 13. ESI eredua. Mailak. Zerbitzuak eta protokoloak deskribatzea

 14. ITIL: oinarriak, kontzeptu orokorrak, prozesuak

 15. Segurtasun informatikoa eta kriptografia: Sistema kriptografikoen definizioa eta motak. Sinadura digitala eta ziurtagiriak.

 16. Business Intelligence: oinarriak, BI proeiktuak ezartzeko metodologia, KDD prozeduak: Datawarehouse, garbiketa eta eraldaketa, data mining, interpretazioa eta ebaluazio.

 17. Proiektuen kudeaketa: priektu baten definizioa eta ezaugarriak. Proiektuaren bizi-zikoa. Priektua zuzentzeko prozesuak. Priektuen zuzendaritzaren ezagutza-arloak. (Proba praktikorako gai-zerrenda).

 18. Interneten, Intraneten eta Estraneten erabiltzeko lengoaiak, tresnak eta protokoloak. Web zerbitzuak: SOAP, REST, XML lengoaia. (Proba praktikora gai-zerrenda).

 19. E/R eredua. Eredu erlazionala. Normalizazioa. (Proba praktikora gai-zerrenda).

 20. SQL datu-basearen zerbitzaria: ezaugarri nagusiak. Administrazioari eta konfigurazioari buruzko oinarrizko kontzeptuak. SQL lengoaia: SQL lengoaiaren kontzeptua eta bilakaera. Datuak definitzeko lengoaia (DDL). Datuak manipulatzeko lengoaia (DML) eta DCL. (Proba praktikora gai-zerrenda).

Egutegia:

Eskabideak aurkezteko hasiera-data

Eskabideak aurkezteko azken eguna

2022KO MAIATZAREN 12AN

2022KO MAIATZAREN 31AN